Eğitim

Eğitim Anlayışımız

Dünya Okulu Vizyonuyla Yola Çıkıyoruz

İLK DERS ANAOKULU olarak, küresel bir vizyonla eğitim alanında öncü olma hedefiyle ilerliyoruz. Dünya genelindeki eğitim trendlerini yakından takip ediyor ve en yenilikçi yöntemleri ve uygulamaları öğrencilerimize sunarak onların küresel vatandaşlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Eğitim Anlayışımız

Milli Eğitim Müfredatına Bağlı Eğitim

Türk Milli Eğitim Müfredatı’na bağlı kalarak, öğrencilerimizin temel bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlarken aynı zamanda müfredatı zenginleştirerek ve güncelleyerek öğrenme deneyimlerini daha etkili hale getiriyoruz. Özgün materyal geliştirme çalışmalarımızla öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini daha ilgi çekici ve etkileyici hale getiriyoruz.

Eğitim Anlayışımız

Yeni Nesil Eğitim Modeli ile Yenilikçi Yaklaşımlar

Geleneksel eğitim modellerinin ötesine geçerek, yeni nesil eğitim modelini benimsiyor ve uyguluyoruz. Öğrencilerimizin kritik düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık gibi önemli becerilerini geliştirmeye odaklanarak, onları geleceğin zorluklarına hazırlıyoruz.

Eğitim Anlayışımız

Kişisel Gelişim ve Destek

Her öğrencinin benzersiz ihtiyaçlarına ve yeteneklerine odaklanarak, kişisel gelişimlerini desteklemek için çeşitli programlar ve destek sistemleri sunuyoruz. Öğrencilerimizin duygusal zekalarını, sosyal becerilerini ve liderlik potansiyellerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.