Kurumsal

Kurumsal

Geleceğe İlk Adımlar: İlk Ders Anaokulu

İlk Ders Anaokulu olarak, yaratıcı ve üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz. Türk eğitim sistemini destekleyerek, ulusal değerlerimizi koruyup geliştirmeye ve ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaya önem veriyoruz. Asıl hedefimiz, toplumumuza ve vatanımıza iyi bir nesil yetiştirmektir.

Eğitim Anlayışımız

İlk Ders'te Eğitim

Okulumuz dünya okulu olma yolunda ilerlemektedir. Dünyadaki tüm gelişmeleri takip ediyor ve uyguluyoruz. Milli eğitim müfredatına sadık kalıyoruz. Materyal geliştiriyoruz. Yeni nesil eğitim modelini uyguluyoruz. Kişisel becerileri ve gelişimi irdeleyip her türlü desteği sunuyoruz.

Atatürkçü Eğitim
Varoluşa Saygı
Sevgi
Güven

Misyonumuz

Okulumuzun köklü eğitim kültürü ve geleneklerinden aldığı güçle çocuklarımızın nitelikli bir eğitim alırken mutlu bir çocukluk ve gençlik geçirmeleri için çalışan bir öğrenenler topluluğudur..

Vizyonumuz

ATATÜRK ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak. Dünya ile uyum becerisi yüksek, üretken iletişim becerisi gelişmiş teknolojiyi etkin kullanan, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştiren çift dilli eğitimi öğreten özgün modeli ve uluslararası başarıyla öğrenci ve çalışanlar tarafından en çok tercih edilen öncü okul olmaktır.